6 Loại ong mật ở Việt Nam

13/04/2021    1.764    4.58/5 trong 6 lượt 
6 Loại ong mật ở Việt Nam
Trên thế giới có tất cả 9 loài ong mật 8 loài trong số đó sinh sống ở khu vực châu Á và trong số 8 loài này có 6 loài xuất hiện ở Việt Nam!

Tổng thể các loài ong ở Việt Nam

 
Trên thế giới có tất cả 9 loài ong mật 8 loài trong số đó sinh sống ở khu vực châu Á và trong số 8 loài này có 6 loài xuất hiện ở Việt Nam! Đây là một điều rất đặc biệt
 
Đây là 6 loài ong mật được tìm thấy ở Việt nam: 
1. Apis laboriosa
2. Apis dorsata
3. Apis mellifera
4. Apis cerana
5. Apis andreniformis
6.Apis flore
 
Tất cả các loài trên đều có nguồn gốc từ Việt Nam, ngoại trừ loài Apis và Mellifera và chúng ta sẽ tìm hiểu về loài ong đặc biệt này sau.
 
Vào năm 2018, gần 1,500,000 tổ ong A. mellifera và A. cerana ở Việt Nam. 2 loài này cùng với loài A. dorsata tạo ra phần lớn lượng mật ong được tiêu thụ ở Việt Nam.

..:.. Mọi chi tiết xin liên hệ ..:..
Hotline: 0906050528 (Mr. Xuân Hoán)
Mail: [email protected] 

Nguồn: Internet

Quảng cáo

 

Bình luận